زمرد1

دوره ساخت
فوریه 2011 تا فوریه 2013
مدت زمان 2 سال
مساحت: 314 مترمربع
5 طبقه + 2 طبقه پارکینگ
10 واحد

 • zomorod | پروژه
 • zomorod | پروژه
 • zomorod | پروژه
 • zomorod | پروژه

زمرد2

دوره ساخت
آوریل 2011 تا ژوئن 2015
مدت زمان 2 سال
مساحت: 324 مترمربع
5 طبقه + 2 طبقه پارکینگ
10 واحد

 • zomorod | پروژه
 • zomorod | پروژه

زمرد3

دوره ساخت
ژانویه 2017 تا دسامبر 2019
مساحت: 956 مترمربع
6 طبقه + طبقه بزرگ (لابی و پارکینگ) + 2 طبقه پارکینگ
36 واحد


امپریال1

دوره ساخت
آوریل 2013 تا آوریل 2016
مساحت: 414 مترمربع
سالن اجتماعات +1 طبقه لابی+ 2 طبقه پارکینگ + 5 طبقه
5 واحد
هر واحد 248 متر مربع

 • سنگ مرمریت ساختمانی

امپریال2

دوره ساخت
فوریه 2016 تا ژوئیه 2019
مساحت: 639.40 متر مربع
5 طبقه + 3 طبقه پارکینگ + 1طبقه لابی وسالن اجتماعات
10 واحد
هر واحد ۲۱۵ متر مربع

 • imperial2 | پروژه
 • imperial2 | پروژه
 • imperial2 | پروژه
 • imperial2 | پروژه
 • imperial2 | پروژه
 • imperial2 | پروژه
 • imperial2 | پروژه
 • emperial2
 • EMPERIAL2
 • EMPERIAL2
 • EMPERIAL2
 • EMPERIAL2

پروژه ویلا

ساخت
از دسامبر 2019
هنوز در دست ساخت است
مساحت زمین: 8000.40 متر مربع
طبقه ویلایی 600 متر مربع
کل طبقات: 3

 • villa | پروژه
 • villa | پروژه
 • villa | پروژه
 • villa | پروژه
 • villa | پروژه